Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

Avainlukutaulukko

(milj. euroa)

2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 11 461 9 465 9 764 7 603 6 857
Nettotuotot 6 228 4 459 3 802 2 907 2 907
Nettotulos 2 083 -1 961 -769 3222 3 503
Operatiivinen tulos (EPRA*) 2 711 2 108 2 833 1 804 826
EPS, euroa 0,27 -0,37 -0,10 0,50 0,37
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa 0,45 0,35 0,46 0,282 0,130
Osinko per osake, euroa 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33**
Osinkotuotto-% 3,8 % 4,6 % 5,1 % 5,4 % 6,3 %**
Sijoituskiinteistöt 103 892 39 992 25 989 28 881 28 840
Käyvän arvon muutos, konserni -553 -1 350 -2 484 2 241 -1 193
Osuudet osakkuusyhtiöissä 11 785 15 851 745 1 306 5 922
EPRA NRV per osake, euroa 8,45 7,60 8,27 6,23 5,76
Oman pääoman tuotto-% 3,7 % -3,9 % -2,1 % 9,4 % 10,5 %
Omavaraisuusaste-% 47,5 % 54,9 % 58,0 % 60,0 % 63,4

*EPRA (The European Public Real Estate Association)

EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.

**Perustuu hallituksen ehdotukseen vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

***Edellyttäen, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

Taloudelliset tavoitteet

  • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
  • Omavaraisuusaste vähintään 45 %

*Hallituksen ehdotus vuoden 2023 yhtiökokoukselle