Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

Avainlukutaulukko

(milj. euroa)

2016 2017 2018 2019 2020
Liikevaihto 3 134 6 449 8 276 11 461 9 465
Nettotuotot 1 992 3 189 4 162 6 228 4 499
Käyvän arvon muutos 111 2 570 929 -553 -850
Nettotulos 298 5 047 2 386 2 083 -1 529
Operatiivinen tulos (EPRA*) 1 006 1 934 2 709 2 711 2 108
EPS, euroa 1,12 1,20 0,41 0,27 -0,32
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa 0,04 0,46 0,45 0,45 0,35
Osinko per osake, euroa 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27
Sijoituskiinteistöt 35 737 54 787 68 205 103 892 39 992
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1 844 13 583 14 296 11 785 15 851
EPRA NAV per osake, euroa 6,99 7,92 8,12 7,71 6,54
EPRA NRV per osake, euroa - - - 8,45 7,60
Oman pääoman tuotto-% 18,6 % 14,9 % 5,0 % 3,7 % -3,0 %
Osinkotuotto-% 3,2 % 2,8 % 3,8 % 3,8 % 4,6 %
Omavaraisuusaste-% 49,8 % 61,0 % 53,4 % 47,5 % 55,2 %

*EPRA (The European Public Real Estate Association)
EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

Taloudelliset tavoitteet

  • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
  • Omavaraisuusaste vähintään 45 %

Omavaraisuusaste

Osakekohtainen osinko