Sijoittajat

Investors House sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategiakauden 2024–2027 pääteemat

Investors House keskittyy luomaan omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjussa.

Yhtiön toimialuetta on koko Suomi sekä kaikki kiinteistötyypit ja kiinteistövarallisuudenhoidon palvelut. Yhtiö toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa hankekehityksestä kiinteistöjen omistamisen kautta kiinteistövarainhoidon palvelutuotantoon. Yhtiö sijoittaa varansa arvoketjun kulloinkin kiinnostavimmille alueille.

Investors House on toiminut kannattavasti erilaisissa ja nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjussa

Strategiset tavoitteet

Strategiakaudella 2024–2027 Investors House pyrkii jatkamaan kannattavaa toimintaa ja sen tuloksena kasvavia osinkoja. Samalla yhtiö vaalii vahvaa omavaraisuutta, mikä mahdollistaa muuttuvien olosuhteiden hyödyntämisen.

Vuoteen 2027 tähtäävät strategiset tavoitteet:

 • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
 • 10 % vuotuinen oman pääoman tuotto
 • Vähintään 45 prosentin omavaraisuusaste

Lisäksi yhtiön välitavoite on osinkoaristokraatin asema keväällä 2025, ja se ilmentää yhtiön pitkäjänteistä kehittämistä.

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Osakekohtainen osinko, euroa 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33
Omavaraisuusaste 61,0 % 53,4 % 47,5 % 55,2 % 58,0 % 60,0 % 63,4 %

Edellisten taloudellisten tavoitteiden saavutukset

Strategiakauden 2020–2023 keskeiset saavutukset olivat:

 • Yhtiö on maksanut kasvavaa osakekohtaista osinkoa
 • Yhtiö onnistui tavoitteessaan tuottaa yli 10 prosentin vuotuista kokonaistuottoa mm. toimialan haastavina vuosina 2022-2023
 • Omavaraisuusaste on ollut 45 prosetin yläpuolella vuodesta 2015

Investors Housen strategiapolku

2015–2019

Uusi suunta ja arvoketjun kokoaminen

 • Kiinteistöalan koko arvoketjussa toimivan sijoitusyhtiön kokoaminen
 • Tavoitteena absoluuttinen kasvu
 • Osakeanteja, yritysostoja ja kiinteistökauppoja

2020–2023

Omistaja-arvon kasvu

 • Kiinteistökumppani-strategia
 • Jatkuvasti kasvava osinko
 • Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisen kiinteistö- ja kiinteistörahoitusmarkkinoilla
 • Yhtiö on kumppani kiinteistö-, rakennus- ja rahoitusalan eri toimijoille sekä kunnille

2024–2027

Osinkoaristokraatin asema keväällä 2025

 • Jatkuva kannattava liiketoiminta ja kasvava osakekohtainen osinko
 • Omavaraisuuden vaaliminen
 • Tuottaa osakkeenomistajille arvoa osakkeen arvonkehityksen ja osinkojen muodossa.