Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiöjärjestys

Investors House Oyj:n yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Investors House Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on kiinteistöjen, kiinteistöosakkeiden ja asunto-osakkeiden
omistaminen, hallinta, vuokraaminen ja kauppa sekä kiinteistöjen, kiinteistöyhtiöiden
ja asunto-osakeyhtiöiden hallinnointi- ja isännöintitoiminta sekä rakennuttamis- ja
taloushallintopalveluiden tuottaminen. Yhtiö voi myös omistaa liiketoimintaa harjoittavien
yhtiöiden osakkeita ja käydä näillä kauppaa.

3. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.
Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

7. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.
Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

8. Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

  1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus
  2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

  1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
  5. hallitusten jäsenten lukumäärästä;

valittava

  1. hallituksen jäsenet ja
  2. tilintarkastaja

käsiteltävä

  1. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Tilintarkastaja

Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö.

10. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.