Sijoittajat

Osaketieto

Osaketieto

Investors Housella on yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Yhtiön osakepääoma on 2 555 543,23 euroa ja yhtiön omassa hallussa oleva osakemäärä on 24 455 (14.2.2024 tilanne) kpl.

Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 10.10.1998 lukien.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.

Toimiala: Rahoituspalvelut
Toimialaluokka: Kiinteistöyhtiöt

Osakeannit add

Osakeanti 2022

Investors House Oyj:n hallitus on 23.9.2022 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla antaa yhteensä 23.911 yhtiön uutta osaketta Juhola Asset Management Oy:n osakekannan myyjälle 26.2.2021 tiedotetun Juhola Asset Management Oy:n osakekantaa koskevan kaupan loppukauppahinnan maksamiseksi.

Investors House Oyj on maksanut lisäksi loppukauppahinnasta rahana myyjille yhteensä noin 750.000 euroa.

Perusteena osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Kauppakirjan ehtojen täyttäminen sekä vuonna 2021 toteutetun kaupan kautta täytetty tarve vahvistaa Investors Housen Palvelut-segmentin liiketoimintaa.

Yhtiön osakkeen osakekohtainen merkintähinta on kaupan ehtoihin perustuen 5,90 euroa. Siten kaikista annettavista osakkeista maksettava merkintähinta on yhteensä 141.074,90 euroa. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen osakekauppavolyymillä painotettuun keskiarvoon (5,90 euroa) Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssissä ajanjaksolla, joka alkoi 3.2.2021 ja päättyi 3.3.2021. Koko merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeet merkittiin heti ja maksettiin kuittaamalla kauppakirjan mukaista loppukauppahintasaatavaa merkintähintaa vastaavalla määrällä merkintähintaa vastaan. Myyjä oli jo aikaisemmin kaupan täytäntöönpanon yhteydessä luovuttanut kaupan kohteena olleet Juhola Asset Management Oy:n osakkeet Investors House Oyj:lle.

Myyjä on sitoutunut nyt annettuja osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen 23.9.2023 saakka.

Annetut osakkeet edustavat noin 0,38 prosentin osuutta kaikista yhtiön osakkeista ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Osakeannin jälkeen ja uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin yhtiön osakkeiden lukumäärä on 6 389.096 kappaletta, joista yhtiön omassa hallussa on 869 kappaletta.