Meistä

Investors House lyhyesti

Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka on keskittynyt kiinteistösijoittamiseen, kiinteistökehittämiseen ja palveluliiketoimintoihin. Yhtiö pyrkii kehittämään liiketoimintaa pitkäjänteisesti siten, että se mahdollistaa osakkeenomistajille vuosittain kasvavat osingot.

Investors House toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa

Vuonna 2021 Investors Housen liikevaihto oli noin 9,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.

Raportointisegmentit

Liiketoiminnot organisoidaan erillisiin tytär- ja osakkuusyhtiöihin tai sijoituksiin. Yhtiöllä on kaksi raportointisegmenttiä, jotka ovat Kiinteistöt ja Palvelut. Kiinteistöt-segmenttiin kuuluvat yhtiön omassa taseessa olevat kiinteistösijoitukset. Osana Kiinteistöt-segmenttiä raportoidaan myös tulososuus pörssilistatussa Ovaro Kiinteistösijoituksessa, josta Investors House irtaantui 7.12.2020. Nopeasti ja kannattavasti kasvavaan Palvelut-segmenttiin kuuluvat rahasto- ja kiinteistövarallisuudenhoidon palvelut.

Liikevaihdon jakauma 2021 (tuhatta euroa)

Liikevaihdon kehitys (tuhatta euroa)

Kiinteistöt-segmentti koostuu Investors Housen kokonaan tai osittain omistamista asuin- ja toimitilakiinteistöistä sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista. Kiinteistöportfolion kohteet ovat pääosin uudehkoja tai peruskorjattuja kiinteistöjä, joista noin neljännes sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja loput maakunnallisissa kasvukeskuksissa.

Palvelut-segmentti muodostuu kiinteistö- ja osakerahastoja hallinnoivasta Investors House Rahastot Oy:stä sekä kiinteistövarallisuuden hoitamisen ja johtamisen palveluita tarjoavasta Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:stä. Kiinteistövarallisuudenhoito käsittää transaktio- ja rahoitusjärjestelyt, kiinteistöjohtamispalvelut, isännöinti- ja hallintopalvelut, vuokrauspalvelut, toimitilapalvelut sekä OVV Asuntopalvelut -vuokravälitysketjun (franchise).

Investors Housen juuret

Nykymuotoisen Investors Housen juuret ovat toisaalta Suomen Säästäjien Kiinteistöt SSK Oy:ssä ja toisaalta Investors House Oy:ssä. SSK perustettiin teollisuusneuvos Pentti Järvenrannan toimesta 1988, ja se listautui pörssiin 1989. Investors House Oy:n perusti 2009 yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Petri Roininen, ja se liittyi myöhemmin osaksi Maakunnan Asunnot -konsernia, minkä jälkeen sen Management-liiketoiminta yhdistettiin 2015 silloiseen SSK:hon. Samassa yhteydessä listayhtiön nimi muutettiin Investors Houseksi ja liiketoiminta suunnattiin uudelleen.

Tutustu Investors Housen liiketoimintoihin

Juhola Asset Management Oy

Juhola tuottaa räätälöityjä kiinteistöjen varainhoito- ja kiinteistöjohtamisen palveluja kiinteistösijoittajille aina omistajaedustuksesta rakennuttamiseen ja kirjanpitoon tai yksittäisten kohteiden teknisestä manageerauksesta kohteiden vuokraukseen ja business park-johtamiseen.

Tutustu tarkemmin

Investors House Rahastot

Investors House Rahastot on kotimainen kasvavia osinkoja ja vakaata vuokratuottoa tarjoava rahastoyhtiö.

Tutustu tarkemmin

OVV Asuntopalvelut

OVV Asuntopalvelut tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua vuokravälityksestä vuokranvalvontaan.

Tutustu tarkemmin