Sijoittajat

Sijoituskohteena > Näkymät

Näkymät

Ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu 7.5.2021)

Investors House arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2020.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Korona-lähtöiset riskit eivät ole poistuneet. Ne ovat kuitenkin mielestämme pienentyneet tavalla, joka mahdollistaa ohjeistuksen antamisen.

Syksyllä 2020 julkistetun strategian 2020-2023 toteutus on edennyt sekä myyntien että investointien osalta vähintäänkin tavoitellusti. Myös olemassa olevien liiketoimintojen suorituskyky on säilynyt vakaana. Tämän johdosta arvioimme nykyisen liiketoiminnan operatiivisen tuloksen vuonna 2021 muodostuvan vuotta 2020 paremmaksi.

Investors Housen keskeinen omistaja-arvoa koskeva tavoite on jatkaa nousevien osinkojen uraa. Osakekohtainen osinko on nyt noussut kuusi vuotta peräkkäin kun ns. osinkoaristokraattina pidetään yhtiötä, jonka osakekohtainen osinko on kasvanut 10 vuoden ajan. Vuoden 2020 operatiivisesta tuloksesta yhtiökokous päätti jakaa noin 76 % osinkoina. Nykyisen operatiivisen tuloksen taso mahdollistaisi osinkojen kasvu-uran jatkamisen strategiakauden ajan entisellä kasvuvauhdilla. Pidän kuitenkin tärkeänä tavoitella jatkuvaa operatiivisen tuloksen parantamista.’’