Sijoittajat

Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on valittava yksi varsinainen tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on keskuskauppakamarin hyväksymä tilitarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksen 18.4.2024 valitsema tilintarkastaja on KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.